צוות אינטגרה מספק מגוון שירותים מקצועיים להכנה, כתיבה ועדכון של תיקי חירום ותיקי סיוע לרשויות וארגונים, הכוללים: פקודות קבע ארגוניות, תפיסת הפעלה / עקרונות פעולה, נהלים וסדרי פעולות בחירום ובמעברי שגרה-חירום.

  מטרת ביה"ס לחירום לספק תוכניות הכשרה ייעודיות מכווני קהלי יעד שונים לניהול החירום. התוכנית תכשיר את מנהלים, עובדים ובעלי תפקידים בהבנת מציאות החירום, משמעויותיה ואתגריה ותספק כלים לניהול נכון ומקצועי בעיתות חירום תוך הצלת חיים, מזעור נזקים ושמירת השרידות העסקית והרציפות התפקודית של הארגון.

  מצבי קיצון ואסון כדוגמת רעידת אדמה מהווים פוטנציאל לנזק משמעותי, שבעקבותיהם עלולה להתרחש קריסת מערכות ופגיעה בתשתיות חיוניות.
  האתגרים וההשלכות הנובעות ממצבים אלו, מתבטאים בין השאר ב עליה חדה בדרישות, המייצרים עומסי מערכת גבוהים (surge capacity).

   
   
   
  Powered by Adrecom portal solution